Kouluttajat

 

Tiina Brandt

kuva Brandt 28.11.17.jpg

Kauppatieteiden tohtori, Dosentti, Persoonallisuustutkija, Hankeasiantuntija

Tiina toimii Tampereen ammattikorkeakoulun Y-kampuksella hankeasiantuntijana, edistäen verkostoitumista ja hanketoimintaa. Tutkimus- ja opetustyössään hän on erikoistunut persoonallisuuden yhteyksiin työyhteisöissä sekä yrittäjyyteen. Hän on käynyt kouluttamassa persoonallisuusaiheesta erilaisia työyhteisöjä ja tiimejä sekä keskittynyt myös yksilökeskeiseen valmennukseen. Hänellä on ollut aiemmin oma hevonen noin 20 vuotta, ja hän on tavoitteellisesti ratsastanut kouluratsastusta VaB-tasolla. Vapaaehtoistyötä näiltä vuosilta on kertynyt kisojen järjestämisestä, maneesin rakentamisprojekteista, ratsastuksen opettamisesta, kaikenlaisista talkoista ja yhdistyksen puheenjohtajana toimimisesta Vaasasta. Tästä hevostaustasta johtuen tämä Potkua Pirkanmaalle hankekin sitten lähti liikkeelle, koska  hevosurheilun ja hevosyrittäjien toiminnan kehittäminen on Tiinalle tärkeää.

 

Riikka-Elina Susipolku

Susipolku.jpg

Psykologian maisteri, Psykologi, Psykologisten aineiden lehtori

Riikka-Elina on koulutukseltaan psykologian maisteri, psykologi. Hän on tehnyt töitä psykologina erilaisten asiakaskuntien kanssa hyvinvoinnin  lisäämiseksi ja stressin vähentämisestä sekä julkisella puolella että yksityisellä toiminimellä.  Tällä hetkellä hän työskentelee Tampereen ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksessa, jossa käsitellään samoja teemoja kuin tässä hankkeessa useilla eri tavoilla.

 

Piia Tarnanen

Tarnanen.jpg

Terveystieteiden maisteri, Fysioterapeutti AMK

Piia on työskennellyt terveys- ja sosiaalialan eri sektoreilla kuntoutusalan ammattilaisena ja asiantuntijana sekä hanke- ja tutkimustyössä ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Hän on toiminut Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluissa (TKI-palvelut) projektisuunnittelijana ja projektikoordinaattorina. Aiemmin Piia on ollut mukana Jyväskylän yliopiston iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn, hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvissä tutkimushankkeissa tutkimussihteerinä. TAMKissa hän on työskennellyt erityisesti erilaisissa ESR- ja EAKR-  rahoitteisissa työhyvinvointihankkeissa. Kokemusta löytyy myös terveysteknologian kehittämisestä. Piia on toiminut Firstbeat- hyvinvointianalyysin tekijänä TAMKissa mm. kolmessa eri työhyvinvointihankkeessa ja  takana on n. 400 mittausta.

 

Kati Kouhia-Kuusisto

Kouhia-Kuusisto.jpg

Kauppatieteiden maisteri, Lehtori

Kati toimii lehtorina TAMKissa. Hänellä on kokemusta myös talouspäällikön ja talouskonsultin tehtävistä pk-yrityksissä.  Taloustiedon hyödyntäminen pienten yritysten johtamisessa on Katin erityinen kiinnostuksen kohde.

 

Ilkka Piiroinen

Piiroinen.jpg

Terveystieteiden maisteri, fysioterapian lehtori, kansanterveystieteen väitöskirjatutkija

Ilkka on työskennellyt pitkään fysioterapia-alan yrittäjänä. Viime vuosina hän on keskittynyt terveysalan opetustehtäviin ja terveystieteen tutkimukseen. Ilkkaa kiinnostaa näyttöön perustuva tieto ihmisen terveyden edistämisestä ja toisaalta tämän tiedon jalkauttaminen helposti ymmärrettävään muotoon. Lisäksi Ilkka toimii TAMK:n yrittäjäpainotteisessa Proakatemiassa tiimivalmentajana ja osallistuu monipuolisesti hanketyöhön. Aiemmin hän on ollut mukana muun muassa hevossimulaattorin kaupallistamisprojektissa ja kartoittamassa, miten suomalaista työterveyshuoltoa voitaisiin viedä Venäjälle.